Relaksoteraapia on meetod, mis läheneb psüühiliste ja füüsilise tervise probleemide lahendamisele terviklikult. Meetod on unikaalne ja efektiivne, sest kasutatakse individuaalset psühholoogilist konsultatsiooni ja energeetilist mõjutamist (tiibeti praktikad). Meetodi aluseks on projektiivsed praktikad, kasutatakse kujutiste ja sümbolite vastuvõttu ja projitseerimist, samuti enesereguleerimise praktikaid.

Koostatud programm võimaldab lühikese aja jooksul saavutada elukvaliteedi märkimisväärse paranemise. See toimub tänu psüühilise vastupidavuse tõstmisele, positiivsele emotsionaalsele häälestusele ja valulike tundmuste kaotamisele. Sealjuures tõuseb füüsiline vastuvõtlikkus erinevatele teraapiatele. Meie meetod on ühildatav igasuguste muude ravivõimalustega. Juba pärast esimest kursust avastate, et olete suuteline elama ilma antidepressantideta ning muude stimulaatoriteta.

Inimese organism koosneb kolmest peamisest osast:

  • Orgaaniline (keha)
  • Energeetiline (psühho-emotsionaalne)
  • Informatsiooniline (hingelisus)

Kõik need osad on omavahelises seoses ning igasugune häiring ükskõik millises osas toob kaasa ka teiste osade häirumise. Ühtede osade taastamine toob kaasa ka teiste osade taastumise. Sellele printsiibile ongi meie meetod üles ehitatud. Taastades inimese organismi energeetilis-informatsioonilise osa, tervendame inimese keha. See saavutatakse erinevate lõõgastusharjutustega ja energeetilise mõjutusega, mis häälestab inimese arenevale, tunnetuslikule elule ning avab sisemised piiramatud tervise ja loomingulisuse reservid.

Haigus tekib siis, kui meie elu muutub teadlikkusest tarbimiseks; kus meil on kõigest aina puudus – vähe armastust, vähe raha, vähe tähelepanu, ja palju kõike muud, mida on meil ka vähe… Kokkuvõttes võib öelda, et raisates oma energeetilis-emotsionaalset energiat pidevalt millegi enama otsimisele, võime saada hoopis haigusi ja käime moraalselt alla.

Meie meetod aitab inimesel muuta oma lõhkuvad programmid loovateks. Loomine on aga peamine alus kõikides elutegevuse sfäärides.