Milliseid füüsilisi parameetreid, bioandmeid ja energeetilisi vibratsioone mõõdab antud süsteem?

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%83%d1%80%d1%8b

Antud süsteem hindab peamiselt neid andmeid, mis on aktuaalsed biotagasiside korral, näiteks elektrodermaalne aktiivsus ja inimese kehatemperatuur vasaku käe kaudu. Need andmed suhestuvad omavahel ning nende töötlemine toimub vastava programmi kaudu, mille tulemusena tekib ettekujutus inimese emotsionaal-energeetilisest seisundist. Kõiki psühholoogilisi andmeid hinnatakse biosensori abil, mis võimaldab kõige täpsemalt kindlaks määrata ning välja tuua aura värve, informatsiooni tšakratest ning teisi eluaspekte.

Kust saab antud tehnoloogia alguse?

 

 

Doktor Valerie Hunt, üks juhtivteadlastest California ülikoolis Los-Angeleses, oli 1970-1980ndatel pioneeriks inimese aura ning biotagasiside uurimisel.

Hunt: „Oluline osa antud tehnoloogias on korrelatsiooni protsess, mis toimub inimese bioandmete ja tema konkreetse tuju kui ka inimese energeetiliste tunnuste vahel.“

Dr. Hunt viis UCLAs läbi eelnevalt nimetatud näitajate mõõtmisi sellesama keerulise biotagasiside sensorite süsteemi abil. Eksperimendid viidi läbi koostöös selgeltnägijate, tervendajate ja sensitiividega, kes kirjeldasid aurasid ja aura muutusi vaatlusalustel isikutel. Uurimisprotsessi ajal said tundlikud inimesed näha ainult aurat ennast – oreooli keha ümber. Uuritav ise oli peidetud. Seejärel võrreldi saadud bioandmete näitajaid selgeltnägijate kirjeldustega sellest, mis värvi ja kujuga oli aura,jpt nägemustega. Dr. Hunt tuvastas teatud energia vibratsiooni sageduse ja bioloogiliste andmete vastastikuse seose. Sellisel kujul oli välja töötatud kindlate auravärvide süsteem.

Antud uurimine oli innovatsioon. Dr. Hunt oli esimene, kes kinnitas otsest seost inimese keha ja aura vahel. Kui kirjeldada protsessi ennast tehniliste terminite kaudu, võib öelda, et füüsikalis-füsioloogilised andmed, mida hinnatakse biotagasiside abil, omavad otsest seost auravärvidega, mida kirjeldasid ka sensitiivid.

Kas Aura Video Station saab diagnoosida füüsilisi, emotsionaalseid või mentaalseid probleeme ja haigusi?

 

Aura Video Station ei ole ette nähtud erinevate füüsiliste, emotsionaalsete või vaimsete haiguste diagnoosimiseks. Oluline on meeles pidada, et ainult hinnatud arst või psühholoog on pädev haigusi tuvastama või patsiente ravima. Aura Video Station on hariduslik instrument. Kuigi süsteemi valdaja ei ole kompetentne diagnoosima füüsilisi probleeme või haigusi (välja arvatud litsentseeritud tervishoiutöötajad), võib Aura Video Stationist saada abiinstrument kliendi üldise hingelise-mentaalse-füüsilise seisundi kindlaks määramisel.

Kuidas puutub Aura Video Station hinge-keha-mõistuse seostesse?

Üldtuntugraph3d fakt on, et meie mõtted ja emotsioonid omavad suurt mõju meie füüsilisele kehale. Neuro-immunoloogia teadusharu uurib intensiivselt keha, mõtlemise ja hinge seoseid. Antud seosele võib ka pilgu peale heita energeetilise meditsiini vaatenurgast, et mõista keha, mõtlemise, aura ja tšakrate omavahelist seost.

Viimase kümnendi jooksul on mittetraditsioonilise meditsiini vastu pööratud erilist tähelepanu. Paljud patsiendid on teinud järeldused, et traditsiooniline ravi ei oma sageli vajalikku efektiivset tulemust ning veelgi enam – tekitab palju kõrvalmõjusid. Seepärast on sellised praktikad nagu nõelravi, homöopaatia, Indiast pärit iidne ajurveeda jpt. vägagi populaarsed. Enamjaolt täiendavad alad sisaldavad seost keha, mõistuse ja hinge vahel. Isegi traditsiooniline meditsiin (neuro-immunoloogia ja psühholoogia) hakkab aeglaselt lähenema antud nähtuse uurimisele. Antud seos tähendab seda, et meie hing, emotsioonid ja mõistus tõepoolest omavad üüratut mõju meie organismile. Meie mõistuse ja keha omavaheline seos realiseerub meie aju ja närvisüsteemi kaudu. Paljud faktorid mõjutavad meie emotsionaalset ja vaimset seisundit.

Aura ja energiaväli demonstreerivad tervenisti seda seost. Meie mõtted, emotsioonid ja tõekspidamised peegelduvad auras ning seepärast saame kasutada aurat ja tšakraid selle jaoks, et määrata kindlaks peamised probleemid, mis on seotud füüsiliste aspektidega. Meie aura on ehtne tervise ning hinge, vaimu ja keha seisundi indikaator.

 

Kuidas Aura Video Station aitab inimese seisundit diagnoosida?

%d0%b0%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80Aura Video Station hindab inimese emotsionaal-energeetilist taset biosensori abil. Need andmed peegeldavad staatilisi ja muutuvaid energiaid ning muutuvad koos füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja hingelise seisundiga või inimese käitumisega. Eksisteerib küllaltki tugev seos aura värvide, emotsionaalse seisundi, isiksuse tüübi ja füüsilise kehaga.

.

Näited:

 

Põhiline aura värv: oranžikas-kollane

Isiku profiil: hell, jäik, keskendunud, analüütik, intellektuaal, strukturalist, turvalisusele orienteeritud

Mentaalne tase: jäik tõekspidamistes, mõtleja, alati vaimselt aktiivne, põhimõttekindel, mõtisklev ka unenägudes.

Emotsionaalne tase: suure osa emotsioonidest hoiab iseendas, vahel vaevaliselt toob emotsioone süsteemi sisse.

Füüsiline tase: fokusseerimine pea piirkonda ja päikesepõimikusse, tihti tekivad probleemid seedesüsteemis, nõrgad piirkonnad – neerud ja maks, võimalikud peavalud, pinge tekkimine õlapiirkonnas.

 

Kuna eksisteerib tugev seos aurafoto ja keha, vaimu ning hinge vahel, siis seda informatsiooni, mida on saadud süsteemi abil, võib kasutada igapäevases elus kui praktilist juhendit.

Mille poolest see tehnika eristub resonantssagedust määravate poolest?

 

Resonantssageduse määramine (maksimaalne/minimaalne) on väga keeruline ülesanne. Selle lahendamiseks on vajalik igakülgne uurimine. Tavaliselt kasutatakse akupunktuurseid punkte.

Aura Video Systems’i eesmärk on saada selleksnäitlikustavaks tööriistaks, millest saadavat informatsiooni on suutelised mõistma nii spetsialist kui ka patsient ise, ehk teisisõnu tavaline inimene.

Aura Video Station sobib suurepäraselt detailseks uurimiseks akupunktuursetest punktidest selleks, et määrata minimaalsed ja maksimaalsed resonantssagedused. Antud süsteem on ka asendamatu selles osas, et näitab tulemusi nii enne kui ka pärast kindlaid teraapilisi mõjutusi.

Milline erinevus on Aura Video Station’i ja Kirliani fotol?%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5%d1%81%d0%b2

 

Kirliani efektiga fotode võtetel kasutatakse kõrgepinget selleks, et jäädvustada gaaslahendus sõrmede või jalgade piirkonnas. Pildistamise protsessi ajal asetatakse sõrmed elektrilisele plaadile, seejärel tekib gaaslahendus, mis peegeldubki fotopaberil. Peamine erinevus seisneb foto kvaliteedis.

Kirliani pildistamine nõuab küllaltki tõsist eelnevat konsultant-operaatoriväljaõpet, kuna ilma ettevalmistuseta on tavalisel inimesel või väljaõpetamata konsultandil raske tulemusi mõista ja tõlgendada.

Aura Video Systems’is ei kasutata Kirliani efekti, vaid biotagasisidet selleks, et hinnata bioandmeid. Pole vaja inimest panna kõrgepinge alla, süsteem loeb ja arvestab energiaid, mis tulevad kehast.

images-1

 

Aura Video Systems’i eelised:kõrgkvaliteediline ja värviline aura portreefoto ning ere ning graafiline foto terve keha aura kujutisest; aruanne aurast 21 leheküljel, 13 keeles; lai valik omadusi ning lisasid, mis puuduvad Kirliani kaamerates; näitlikustav ja tulemuste tõlgendamise lihtsus; puudub elektriga stimuleerimine; programmisüsteem andmete töötlemiseks; lihtsus kasutamisel.

 

Mille poolest antud tehnika erineb teistest aura kajastamise süsteemidest?

 

Uusimsüsteem Aura EmulationCamera (aura emulatsiooni kaamera) on faktiliselt projekteeritud Polaroid kaamera põhjal, kus foto kujutab mitte ainult inimest, vaid ka juhuslikke värvilisi allikaid. Tulemusena ilmneb portree koos kujutistega, mis ei puutu konkreetsesse isikusse. Ka palju varasemates Aura Video Stationmodifikatsioonides kajastusid kõrvalised objektid. Taolised kaamerad on kallid. Aura EmulationCamera eksisteerib vaid meelelahutфотоауры-полароидuslike eesmärkide jaoks. Seda värvilist fotot ei saa kasutada teraapilise analüüsi eesmärgil või isiksuse täiustamise instrumendi näol. Kui ta isegi annab selgituse ülekaalukast värvist, siis piirdub see ainult pinnapealse osaga, kuid sellest ei piisa täieliku ja objektiivse analüüsi jaoks.

Aura Video Station’is kasutatakse keerulisi biotagasiside sensoreid selleks, et hinnata inimese emotsionaal-energeetilist seisundit. Biotagasiside õpetamine ulatub kaugele minevikku; uurimist on läbi viidud viimase 50 aasta jooksul. Aura Video Station demonstreerib tegelikku aura ja tšakrate peegeldust, mida on kinnitanud tervendajad ja teadlased. Meie biotagasiside süsteem peegeldab muutusi reaalsel ajal graafikate ja diagrammide abil.

Kui tundlik ja võimas on Aura Video Station?%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8

 

Süsteem oli testitud sadade arstide, tervendajate, naturopaatide ja reiki meistrite poolt juba alates 1996. aastast. Meie tehnika väärtus oli tõestatud korduvalt erinevates teaduslikes väljaannetes.

Tunduvalt märgatavad on muutused auras, mis toimuvad vastavalt muutustele emotsionaalses, füüsilises ja vaimses seisundis ajal, mil on käimas erinevate praktikate ja teraapiate protsess.

Loomulikult eksisteerib võrreldes teiste tehnoloogiategaka rida piiranguid, eriti sellistega, mis on vägagi tundlikud keha ja emotsioonide omavahelise seose suhtes. Kuid antud hetkel ei ole ükski teine tehnoloogia suuteline nii laialt kujutama aurat, kui antud tehnoloogia seda võimaldab.

Kas aura analüüs peegeldab vaid positiivseid aspekte? Kas ta puudutab negatiivset poolt?

Foto all on lühidalt kajastatud peamiselt positiivsed iseloomujooned. Meie arvates ei ole olemas ei halbu ega häid aurasid. Oluline on see, et inimene saab teadmisi toimuvatest protsessidest. Probleemid ja disharmoonilised energiad võivad muunduda tasakaalu poole. Energia on alati neutraalne. Selline on printsiip, mis rajab meie teekonna. Konsultandi ülesanne on minna edasi ja tuvastada pinge tase, aidates kaasa energia viimist harmoonilisse seisu. Informatsiooni kujutamine mängulisel ja meelelahutuslikul viisil peaks sellele kaasa aitama. Näiteks: kui energia päikesepõimiku tšakras on madala tasemega (väike suurus ja tume värvus), siis aruandes ei tooda välja otsene probleem, mis on kõhu ja maksaga seotud. Seal räägitakse sellest, et on vaja tõsiselt pöörata tähelepanu sellele piirkonnale. Probleemi lahendamine jääb arstile või tervendajale, kes on pädevad selleks, et määrata vajalik protseduur.

 

Kas inimesed testivad aurat regulaarselt?

Vastavalt meie kogemusele testivad inimesed aurat mitte üks ega kaks korda. Paljudel on fotod kõrvuti riputatud külmkapile. Aura Video Station’i valdajad kinnitavad, et on olemas püsikliente, kes on antud süsteemi kasutamisega rahul. Nende arvamus töötab kui „suust-suhu“ reklaam.

Miljonid inimesed kontrollivad regulaarselt vererõhku. Võimalik, et tulevikus muutub aura testimine sama oluliseks toiminguks. Teie olete novaatorid, kes astuvad energia uurimise arendamiseesiridades, pakkudes uut meelelahutust ja samaaegselt ka harivat instrumenti. Energeetiline meditsiin või energeetika valdkonnateenused, mis on seotud inimese auraga, omavad kahtlemata suurt perspektiivi tulevase kümnendi turul.