Bioväli

 

Termin „aura“ on tuletatud kreekakeelsest sõnast „avra“, mis tähendab „hingust“, „briisi“. Aura kiirgab energiaid, mis sisaldavad informatsiooni isiksusest, tema elustiilist, mõtetest ja tunnetest. Fotograafilise täpsusega peegeldab aura vaimset, füüsilist ja psüühilist tervist.

Paljud inimesed kalduvad arvama, et aura on kuielektromagnetiline kiirgus, mistõttu ei pöörata sellele nähtusele erilist tähelepanu. Teiste arvates jällegi kehastab aura „jumalikku teadvuse sädet“, meie kõrgemat „Mina“, ilma milleta ei saaks inimene üldse eksisteerida. Olemas on ka selline lähenemine, vastavalt millele on aura omal moel inimese andmete pank ja sisaldab informatsiooni minevikust, olevikust ja tulevikust. Tegelikult on kõik eelnimetatud lähenemised aurale õiglased, kuna aura sisaldab kõiki neid tunnuseid, millele sai viidatud. Aura koosneb mitmest kihist. Mõned selgeltnägijad on suutelised nägema kolme esimest kiirgusastet, mis on tuntud kui peenkehad. Kuid suurem osa inimestest, kes on omandanud vastavad oskused, näevad äärmisel juhul esimest ehk eeterkeha kihti. Algselt näevad inimese auravärvid väljaerksad ja pimestavad. Samasvõivad värvid oma olemuselt muutuda, sõltudes inimese iseloomust.

ENERGIAKEHAD

Olemasolevad energiakehade tähendused igas tuntud traditsioonis on lihtsalt tingimuslikud ja kokkuleppelise iseloomuga. Seega, et oleks mugavam ja lihtsam aru saada, nimetame „eeterkeha“ esimeseks energiakehaks, „astraalkeha“ teiseks, „mentaalkeha“ kolmandaks jne.

Energeetilised kehad:
Снимокауры2

Energeetilised kehad:

Füüsiline      (bioloogiline kest)

Eeter              (eluline)

Astraalne      (emotsionaalne)

Mentaalne    (mõttekeha)

Kausaalne    (karmakeha)

Buddha         (intuitiivne keha)

Atmiline         (atma, jumalik keha)

Käeterne       (absoluutkeha)

 

 

Füüsiline keha on põhialus, mis on kõikide peen- ja energeetiliste kehade väljendus.

Eeterkeha on täpne koopia füüsilisest kehast. Ta ulatub füüsilisest kehast 1–4 cm kaugusele väljapoole. Eeterkeha kujutab endast energiavoolusid nagu elektromagnetlaineid füüsilise keha rakkudest ja organitest. Alustades inimese keha emaüsasisesest perioodist ning lõpetades tema surmaga on eeterkeha füüsilise keha ehitaja ja taastaja. Hea eeterkeha välistab haigused, teeb inimese vastupidavaks ja töövõimeliseks. Kõik peenkehad võtavad energiat eeterkehast.

Astraalkeha (emotsionaalne keha) omab peenemat ehitust kui eeterkeha. Astraalkeha koosneb peensubstantsi voogudest ja keeristest. Ta on nähtamatu ja erinevate värvidega. Võib olla nähtav ja ka fikseeritav (foto). Astraalkeha ulatub välja mitmekümne sentimeetrini füüsilisest kehast, ümbritsedes teda aura näol. Värvigamma muutub sõltuvalt kõikidest funktsioonide seisust ja füüsilise keha süsteemist. Olulised astraalkeha tunnused on reipus, aktiivsus, oskus olla rõõmsameelne.

Mentaalkeha (mõttekeha, intellekt). Tal on munakujuline vorm, mis tungib läbi kogu keha ja kujutab helendavat aurat. Mentaalse keha mõõtmed võivad ulatuda mitme meetrini. Mentaalne energia kutsub esile mõtteid inimese ajus. Selles väljas asuvad kõik mälestused ja omandatud teadmised. Tugev mentaalkeha annab vastupidavust mõttetöös ja loomingulisuses. Annab teadmiste üldise ulatuse ja koguse, samuti mälu ning oskuse ennast kontrollida.

Karmakeha (kausaalne, põhjuste keha). Sisaldab mälu kõikidest eelmistest eludest. See keha on „Mina“ (meie ego), kuna selles on kõige selle põhjused, mis esinevad meie madalamates peenkehades. Säilitatud on kõik alateadlikud jäljed eelmistest eludest, mis määravad meie individuaalset saatust. Oluline karmakeha omadus on kõikide inimese organismi funktsioonide juhtimine. Kõik inimese teod, tema emotsioonid, Hea ja Halva tunnetamise kogemus ja iga mõte säilib karmakehas, mis osutub inimese hinge kehastumisel kogemuseks, mis avaldub käesoleva elu tingimustes Maa peal. Hea karmakeha näitajad: täiuslik tähelepanuvõime, jõuvarude säästmine, kohustuste täitmine, täpne inimsuhete osas kehtestatud normide täitmine ja järgimine.

Intuitiivne keha (Buddha keha) on see inimese osa, mis sisaldab endas Hingelist tarkust, kõiki õilsaid tegusid, armastust, kaastunnet. Ta on täielikult vaba kõikidest negatiivsetest omadustest. Intuitiivne keha annab inimesele inspiratsiooni. Inimese intuitsioon sõltub selle keha arenguastmest. Ta juhib nii minevikku kui olevikku.

Atmiline keha on inimese hing, jumalik keha. Atmiline keha lahustub kosmilises teadvuses ja sisaldab seda. Tänu kõige peenemale energiale on atmilisel kehal võime kõikjale levida ja olla seoses teiste maailmadega .

Käeterne keha (Absoluutkeha) on kõikide eelnimetatute kehade summa. See ongi kõige nähtamatu kogum. Absoluutkeha abil saab inimese vaim olla püsivas seoses Maailma Vaimuga.

Käeterne, Atmiline ja Intuitiivne keha moodustavad koos Monada. See on Kõrgem Mina, mis ei lagune pärast inimese surma, vaid kehastub uuesti, et jätkata oma evolutsiooni ja saada madalama Mateeria omandamise kogemust.