Transpersonaalne psühholoogia – üks uuemaid psühholoogilise teraapia suundasid.

Transpersonaalne lähenemine fokusseerib tähelepanu nendele psüühika tasanditele, mis asuvad kõigesügavamalja avab tee meie tõelise „Mina“ juurde, ühtsustundeni maailmaga, iseendani, harmoonilise elu ja eduka loomingulise eneseteostuseni.  Transpersonaalsete psühholoogideja psühhoterapeutidepikaaegne kogemus kinnitab: kõik, mida on vaja õnneks – on juba peidus meie hinge osas, mis on kõige enam varjatud. Nende varjatud osade avamine — transpersonaalse psühholoogiapeamine ülesanne.

Transpersonaalses psühholoogiaskasutatakse emotsionaalsete probleemidega töötamise meetodite juures kõige sagedamini erinevaid tehnilisi võtteid, mis kutsuvad esile teadvuse seisundi muudatused. Need tagavad emotsionaalse avanemise ja transpersonaalsete läbielamiste avaldumist.

Erinevalt traditsioonilistest psühhoteraapiatesttranspersonaalsed tehnikad asetavad rõhu vahetutele läbielamistele ja emotsioonide väljendamisele, mida ära kasutadesvõib inimene hakata selgelt nägema oma isiklikku lugu, emotsionaalseid raskusi ja inimestevahelisi probleeme ning alateadlikke jõude, mis neid liigutavad. Inimene, kes läbib sellise kogemuse, näiteks, kogedes surmaga seotud tundeid või taassünniga, järsult muudab ettekujutust iseendast ning ümbritsevast maailmast. Ta saavutab rõõmu ning muretu tunde, taastub eluisu. Samuti toimuvad muudatused haiguse olemuses.Transpersonaalsetel läbielamistel on suur tähendus loomingulisusele ja nad omavad erilist teraapilist potentsiaali.

Hüpnootilise seansi ajal tekivad inimestel mõttekujutised, mis seejärel töötatakse läbi tavalises seisundis. Transiseisundis toimub sügav enese omaksvõtt, inimene kohtab oma varjutatud „Mina“. Tuues alateadvuse kujutised teadvusesse, hakkab ta neid teadlikult uuesti läbi elama, ka nendega seotud emotsioone. Sellisel viisil kiireneb tervenemisprotsess.